Dankbetuiging

Onder het motto “credit where credit is due” (“ere wie ere toekomt”) delen wij via deze weg graag het volgende met u.

  • Deze website is gebouwd met WordPress
  • De wilg in ons logo is ontworpen door I.M. Haas
  • De video over bewind op de homepage is gemaakt door de Rechtspraak
  • Het informatieblad over bewind waar op de homepage naar wordt verwezen is geproduceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • De video van een wilg op de homepage is geschoten door A. Ozkan

Wij willen de hierboven genoemde mensen en organisaties graag hartelijk bedanken voor hun hulp bij het tot stand komen van deze nieuwe website! Waar nodig zullen wij de bovenstaande lijst uitbreiden in de toekomst.