Privacybeleid

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons kantoor. Wilgenbeek hecht veel waarde aan uw privacy. In deze tekst leggen wij in grote lijnen uit welke persoonsgegevens wij verwerken om ons werk te kunnen uitoefenen. Heeft u vragen heeft naar aanleiding van het lezen van deze tekst? Neem dan alstublieft contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Onze contactgegevens:
– Postadres: postbus 328, 7600 AH Almelo
– Telefoonnummer: 06 23 39 79 13
– E-mailadres: info@wilgenbeek.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van Wilgenbeek is te bereiken op het volgende e-mailadres: gegevensbescherming@wilgenbeek.nl.

Persoonsgegevens

Wilgenbeek verwerkt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens minimaal 7 jaar, aangezien de wet dit voorschrijft.

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens als u ons contactformulier invult of op een andere wijze contact met ons opneemt, waaronder uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en overige persoonsgegevens (van u en anderen) die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld in onze e-mailcorrespondentie of telefonisch). Als u bij ons onder bewind staat, dan verwerken wij mogelijk ook informatie die andere instanties (zoals verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties) aan ons verstrekken.

Wilgenbeek verwerkt gevoelige informatie over u als u contact met ons opneemt, maar vooral als u bij ons onder bewind komt te staan. Denk bijvoorbeeld aan informatie over uw financiële welzijn en uw leefsituatie, maar ook aan informatie over uw medische toestand en uw levensovertuigingen. Wij begrijpen dat u waarde hecht aan uw privacy en gaan dan ook zorgvuldig om met de informatie die u in goed vertrouwen met ons deelt. Wilgenbeek verkoopt de gegevens van haar cliënten niet aan derden en verstrekt dergelijke gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor een goede uitvoering van haar overeenkomst met haar cliënten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met (al dan niet in Europa gevestigde) bedrijven die gegevens van onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de betreffende gegevens.

Beveiliging

Wilgenbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gegevensbescherming@wilgenbeek.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wilgenbeek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in een computerbestand aan u op te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gegevensbescherming@wilgenbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werkweken, op uw verzoek. Wilgenbeek wil u er graag op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u gelooft dat wij niet goed omgaan of niet goed zijn omgegaan met uw gegevens.

Tot slot

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken op onze website.

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij nemen dus geen belangrijke besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wilgenbeek) tussen zit.

Voor het opstellen van dit privacybeleid hebben wij gebruikgemaakt van de generator op veiliginternetten.nl. Wij willen de initiatiefnemers van veiliginternetten.nl bedanken voor het beschikbaar stellen van die generator.

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons kantoor. Wilgenbeek hecht veel waarde aan uw privacy. In deze tekst leggen wij in grote lijnen uit welke persoonsgegevens wij verwerken om ons werk te kunnen uitoefenen. Heeft u vragen heeft naar aanleiding van het lezen van deze tekst? Neem dan alstublieft contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Onze contactgegevens:
– Postadres: postbus 328, 7600 AH Almelo
– Telefoonnummer: 06 23 39 79 13
– E-mailadres: info@wilgenbeek.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van Wilgenbeek is te bereiken op het volgende e-mailadres: gegevensbescherming@wilgenbeek.nl.

Persoonsgegevens

Wilgenbeek verwerkt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens minimaal 7 jaar, aangezien de wet dit voorschrijft.

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens als u ons contactformulier invult of op een andere wijze contact met ons opneemt, waaronder uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en overige persoonsgegevens (van u en anderen) die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld in onze e-mailcorrespondentie of telefonisch). Als u bij ons onder bewind staat, dan verwerken wij mogelijk ook informatie die andere instanties (zoals verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties) aan ons verstrekken.

Wilgenbeek verwerkt gevoelige informatie over u als u contact met ons opneemt, maar vooral als u bij ons onder bewind komt te staan. Denk bijvoorbeeld aan informatie over uw financiële welzijn en uw leefsituatie, maar ook aan informatie over uw medische toestand en uw levensovertuigingen. Wij begrijpen dat u waarde hecht aan uw privacy en gaan dan ook zorgvuldig om met de informatie die u in goed vertrouwen met ons deelt. Wilgenbeek verkoopt de gegevens van haar cliënten niet aan derden en verstrekt dergelijke gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor een goede uitvoering van haar overeenkomst met haar cliënten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met (al dan niet in Europa gevestigde) bedrijven die gegevens van onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de betreffende gegevens.

Beveiliging

Wilgenbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gegevensbescherming@wilgenbeek.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wilgenbeek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in een computerbestand aan u op te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gegevensbescherming@wilgenbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werkweken, op uw verzoek. Wilgenbeek wil u er graag op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u gelooft dat wij niet goed omgaan of niet goed zijn omgegaan met uw gegevens.

Tot slot

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken op onze website.

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij nemen dus geen belangrijke besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wilgenbeek) tussen zit.

Voor het opstellen van dit privacybeleid hebben wij gebruikgemaakt van de generator op veiliginternetten.nl. Wij willen de initiatiefnemers van veiliginternetten.nl bedanken voor het beschikbaar stellen van die generator.